Sushi Set

17.50

14 pieces

2 pieces Sake Maki

2 pieces Tekka Maki

2 pieces Kani Maki

1 piece Sake Nigiri

1 piece Maguro Nigiri

1 piece Kani Nigiri

1 piece Tamago Nigiri

1 piece Ura Maki

1 piece Kushi Maki

1 piece Salcum Maki

1  piece California Maki