Salmon – Tuna Set

16.90

18 pieces

2 pieces Sake Nigiri

2 pieces Maguro Nigiri

2 pieces Sake Tobiko

2 pieces Lazy Tuna

2 pieces Sashimi Salmon

2 pieces Sashimi Tuna

3 pieces Sake Maki

3 pieces Tekka Maki