Salmon Set

15.90

18 pieces

4 pieces Sake Nigiri

4 pieces Sake Tobiko

4 pieces Sashimi Salmon

6 pieces Sake Maki